חייו של יעקב החלו בשלווה ובשמחה, אך ימי התום נגדעו באחת
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

מספר פעמים האיר לו המזל פנים. "ניסים" אפשרו לו להמשיך בחייו,
גם ברגעים בהם נדמה היה כי הסוף קרב.

יחד עם פניה, הצליח לשקם את חייו ולחזור לחיים… לתפישתו, העבר הוא עבר…