ביוגרפיות של חברות ואירגונים

הוא מכהן היום בתפקיד יו"ר החברה שהקים אביו לפני למעלה מ-80 שנה.

בית חרושת קטן בתל אביב של ימי המנדט, שהפך עם השנים לאימפריה.

בנו הוא היום מנכ"ל החברה ויד ימינו.

כשהעביר את השרביט לבנו, איפשר לו לפעול על פי שיקוליו והיה פתוח לרעיונות חדשניים.

הוא ביקש ליצור לבנו חוויה שונה מזו שחווה הוא מצד אביו, אשר חשש משינויים והצר את צעדיו.

שלושה דורות.

שלוש תפישות עולם.

שלוש נקודות מבט.

אהבה, כסף, שליטה, מאבקי כוח, כעס, השפעה, אמון, דיונים עסקיות סביב שולחן האוכל המשפחתי, ויתור, הסתרה, שיתוף ועוד.

יש כאן סיפור…

לתפישתי ארגון או חברה, הם כמעין משפחה.
קבוצה של אנשים, הפועלים יחד בשיתוף, למען מטרות משותפות, מתוך תחושת שייכות ואכפתיות, תחושת "בית". וממש כפי שלכל משפחה השורשים שלה, הסיפור שלה, הערכים שלה – כך גם לארגון, ובפרט כשמדובר בחברה משפחתית, אז סיפור החברה הוא גם סיפורו של ראש המשפחה או של המשפחה כולה.

סיפור החברה מסייע להגדיר את הערכים שמתוכם פועל הארגון, את מקורות הכוח שלו כמו גם את הצדדים הדורשים חיזוק. זהו סיפור שבונה "גאוות יחידה", זהות וייחוד ולעיתים אפילו אופק חדש, ברוח דבריו של קיקרו, "ההיסטוריה הינה עדות הזמנים, אור האמת, מורת הזיכרון, מאירת ההווה ומסמנת העתיד".