"מה היה קורה לולא הייתה אמא נפרדת ממני ומוצאת גם היא מסתור ונשארת בחיים? איך היו נראים חיי?"

מדי יום שאלה את עצמה חביבה שאלות אלו. מעולם לא מצאה תשובות. את מחשבותיה שמרה בעיקר לעצמה, כמו גם סיפורים רבים שיישארו לעולם בחזקת "נעלמים".