odesa"להפליג חייבים, לחיות לא חייבים", אמרה לטינית המיוחסת ל Guaeus Pompeius משקפת במידה רבה את תפישת עולמו של ראובן סדנאי, שהים היה עבורו סוג של "בית".

את הספר כתבנו במהלך השנתיים האחרונות לחייו של ראובן, שאמנם הספיק לקרוא את הטקסטים (וכמובן לדייק אותם בדיוק כפי שרצה…) אך לא זכה לראות את הספר המושלם.