kesherזהו סיפורן של ארבע משפחות (לפחות…), הקשורות ביניהן בקשר משפחתי.

במידה רבה, הן מייצגות את הפסיפס האנושי של מדינת ישראל: משפחות יהודיות מסורתיות, שהיכו שורשים בארצות ניכר, חוו מי מרחוק ומי מקרוב את אימת השואה, עלו בדרך לא דרך לארץ צעירה ונטולת אמצעים – בה הקימו אט אט את בתיהם, את משפחותיהם, בה עיצבו בעמל וביזע את דמותם החדשה

אך תהליך טבעי הוא, שהמשפחות גדלות ומתרחבות, ענפי העץ המשפחתי הולכים ומסתעפים, והניסיון לשמר את הקשרים בין כל הענפים הופך מורכב יותר ונגיש פחות. ספר זה נועד לשמר את אותם קשרים, להחיות מחדש סיפורים מימים ימימה, להפגיש רחוקים וקרובים ובעיקר, לקשר… זה כל הקשר