white-breadבעוד כמה רגעים, כשהאוטובוס יעצור, ארד ממנו עם תרמילי הקטן, מין צרור אפור של קצת בגדים וזיכרונות. מיד אחר כך האוטובוס ימהר לנעול את דלתותיו וייעלם, שועט במהירות למרחקים. לעת ערב יחזור לעבר העבר שלי, שממנו כל כך רציתי להתרחק, כשהוא מוביל אחריו רק שובל אפרפר של אבק דרכים מחניק.
טובה רזי נולדה בחיפה, בת שלישית להורים קשי יום שנלחמו על לחמם ועל זהותם.
בשנות חייה הראשונות חוותה ימים ארוכים של מחסור, חוסר ביטחון ופחד, עד אשר הגיעה במפתיע הזדמנות שפתחה פתח לחיים חדשים…

זהו הספר השלישי שטובה ואני כותבות יחד. הראשון עסק אף הוא בסיפור חייה, מנקודת מבט אחרת, השני מתעד את סיפורו של מוטק'ה, בעלה, אשר הלך לעולמו לאחר שנים ארוכות של התמודדות עם מחלת הפרקינסון. הרביעי, יראה אור בקרוב…