barbaraאוסף מתכונים, המייצגים עשרות שנות בישול והווי משפחתי. בצד המתכונים שזורים בספר תמונות, אנקדוטות, טיפים וסיפורים משפחתיים הקשורים למאכלים האהובים, המחברים בין כל בני המשפחה.