mazkeretלמעלה מעשר שנים לאחר שהלכו רבקה וצבי לעולמם, החליטו שתי בנותיהם וכלתם להציל את המכתבים שהשאירו, את הפתקים ואת הזיכרונות, ולנסות לשחזר את סיפור חייהם, למען הדורות הבאים.

בתחילת הדרך נדמה היה ש"אין חומר", אך עד מהרה נחשפו סיפורים, פרקי חיים ורגעים משמעותיים, השזורים בסיפור התפתחותה של המדינה.