kolot-lev"המוזיקה מלווה אותי כל חיי, מין חיידק שעבר בגנים. היא מהלכת עליי קסם, מרגשת ומפיחה בי חיים. הכישוף, לשמחתי, אינו פג עם השנים, רק הולך וגובר. האזנה ליצירה קלאסית היא כמו עולם ומלואו, ברגעים אלה אני מוצא את השלווה וחש סיפוק שהצלחתי לשלב בין העבודה במוסך לחיי הרוח".

הוא נחשף למוסיקה בבית הוריו ומאז היא הפכה לחלק מחייו, היטיבה לבטא את קולות הלב שלו…