liron"אם תרצי אותי אני כאן, זוכר אותך היטב עד שכואב יותר מדי

אם תרצי אותי אני בא, חושב עלייך הרבה, חושב עד שבוכה נשבר

מי לקח אותך גבוה, מי השאיר אותי לבד"

(מתוך: קרן אור / אביב גפן)

רק בת 35 הייתה לירון במותה, קרן אור שנגעה בכל כך הרבה אנשים בחייה הקצרים.

כשהחליטו הוריה להוציא לאור את סיפורה, עמדו לנגד עיניהם שני ילדיה של לירון, בן ובת רכים בשנים. עבורם חשוב היה להם לשמר את הסיפורים, התמונות, החוויות – בידיעה שבבוא היום, כשיבקשו לדעת, תהיינה להם תשובות.